Pomôžte niekomu, koho poznáte

Poznáte teóriu 6-tich stupňov odlúčenia? Predpokladá, že každý človek je spojený s každým človekom prostredníctvom reťazca 6-tich navzájom známych ľudí. Podľa tejto teórie, vaše 2% pomôžu niekomu, koho (nepriamo) poznáte. Venujte 2% Pomoci obetiam násilia.
Ako venujem 2%

Údaje na poukázanie 2%

IČO: 31795382
Právna forma: občianske združenie
Názov: Pomoc obetiam násilia
Sídlo: Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

Ako poukázať 2% z dane